VÄLJ INFO NEDAN
VÅRA BÖCKER
LARM .......
RITTEKNIK
RITNINGSLÄSNING
BESTÄLLA - KONTAKT

 

 

3-delar

Faktabok

Övningsbok

Lärarhandledning på CD-rom

 

Avsedd för grundläggande kurser på gymnasiet och högskolan

 

Faktabok 3:e upplagan 2008

ISBN-13: 978-91-88816-10-8

 

 

Övningsbokbok 3:e upplagan

ISBN-13: 978-91-88816-11-5

 

Lärarhandledning på CD 3:e upplagan ISBN-13: 978-88816-12-2

 

 

 Lärarhandledning på CD/USB-minne INNEHÅLLER


Mappen "Läs detta först - Till läraren + Förslag till laborationsutrustning"
innehåller information om delprov, utrustningslista för några enkla prak-
tiska övningar samt materiellista för övningsplatta/modern
laborationspanel.

Mappen "Facit till övningsboken" innehåller lösningar till samtliga övningsuppgifter

Mappen "Delprov A, B och C" innehåller både prov och facit.

Mappen "Slutprov" innehåller både prov och facit.

Mappen "Blanketter-plintkort m.m." inne- håller förbindningsschema,
plintkort samt montageritning 1 och 2. (Blanketterna kommer från PK-data).

Mappen "OH-faktabok 99 bilder" innehåller 99 bilder för OH/bildspel
(Bilderna finns i pdf-format och som Microsoft PowerPoint-presentation).

Mappen "OH-övningsbok" innehåller 48 bilder för OH/bildspel.
(Bilderna finns i pdf-format och som Microsoft PowerPoint-presentation).

Mappen "Elinstallationsritningar till två Mornäshus" innehåller helt kompletta Elinstallationsritningar från Öälven AB som du kan använda även i annan undervisning.

OH med manualer - RX-6

Nyare manualer och produktblad (Larmsystem RX-6 och RX-8)

  

 

 

Något om innehållet

Larm övervaknings- och säkerhetssystem behandlar grundläggande kunskaper om inbrottslarm, brandlarm, brandvarning, passagesystem, observations- och bildöverföringssystem, överfalls-, trygghetslarm samt driftlarmsystem. Den tar även upp lagstiftning, normer, föreskrifter och försäkringsbolagens bestämmelser 

 

 

Här används läromedlet

Kursinnehållet är anpassat till Elprogrammen på gymnasiet.  Läromedlet används i utbildning av installatörer på grundläggande nivå, vaktbolagspersonal, högskolans ingenjörsutbildning samt på KY (Kvalificerad Yrkesutbildning).


 

Några sidor ur faktaboken

 

 

 

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2023-06-02 15:25