Välj info nedan
VÅRA BÖCKER
LARM .......
RITTEKNIK
RITNINGSLÄSNING
BESTÄLLA - KONTAKT

 

 Som faktabok till övnings- bok och lärarhandledning kan man använda Ritteknik Maskinteknik om man vill ha en något mer omfattande faktabok - Se nedan)

 

 

 

 

Ritteknik 2000 Faktabok

280 sidor
ISBN-13: 978-91-88816-21-4
 

 Format: G5 - mjukt omslag

(=169 mm x 239 mm) 


Innehåll

1   Inledning

2   Ritpapper – äganderätt  
     terminologi - ritmateriel

3   Standard

4   Textning

5   Skalor

6   Linjer

7   Vyer - projektions-
     metoder

8   Särskilda markeringar

9   Snitt

10 Måttsättning 

11 Måttoleranser och
    passningar

12 ISO-toleranser

13 Ytstruktur

14 Gängor

15 Svetsbeteckningar

16 Tredimensionella
     ritningsmetoder

17 Form- och lägetoleranser

18 Branschritningar

19 Ritning av maskinelement

 

Ritteknik 2000 Övningsbok 80 sidor
ISBN-13: 978-91-88816-22-1
Format: A4 - Mjukt omslag


Innehåll

Läs detta innan du börjar rita

Kontrollfrågor

Ritpappersformat och Äganderätt

Textning

Linjer

Vyer

Snitt

Måttsättning

Måttoleranser och passningar

ISO-toleranser

Ytstruktur - ytjämnhet

Gängor

Svetsbeteckningar

Perspektiv

Form- och lägetoleranser

Branschritningar

Förslag till arbetsexempel

 


 

 

ISBN-13: 978-91-88816-19-1

Lösningar till Ritteknik 2000 övningsbok

 

 

Lärarhandledning

på USB-minne och lösningar till övningsbok 

Ritteknik Lärarhand-
ledning på USB-minne

ISBN-13: 78-91-88816-23-8
 

Innehåll

Lärarhandledningen på USB-minne innehåller OH-under-lag av facit/lösningar i pdf-format till övningsuppgifterna (80 sidor) och rikligt (255 sidor) med lektionsunderlag för overhead/ bildspel (Power-Point presentationer) från faktaboken (Ritteknik 2000 och Ritteknik Maskinteknik)


Lärarhandledningen är av-sedd för grundkurs i ritteknik och är anpassad till Ritteknik 2000 övningsbok.

 

Vissa kapitel t ex Ytstruktur  och gängor är mer omfat-tande i Ritteknik Maskin-teknik än i Ritteknik 2000 och den har ytterligare ett kapitel som innehåller symbolsamling.  

 

 

 

 

 

Utgiven 2016

Ritteknik Maskinteknik

Faktabok/Handbok

376 sidor
ISBN-13: 978-91-88816-207 

 

Innehåll

1   Inledning
2   Ritpapper – äganderätt
     terminologi - ritmateriel

3   Standard 

4   Textning
5   Skalor
6   Linjer
7   Vyer - projektions-

     metoder 

8   Särskilda markeringar 
9   Snitt
10 Måttsättning

11 Måttoleranser och
     passningar
12 ISO-toleranser
13 Ytstruktur
14 Gängor
15 Svetsbeteckningar
16 Tredimensionella  
     ritningsmetoder
17 Form- och lägetoleranser
18 Branschritningar
19 Ritning av maskinelement
20 Symbolsamling

  

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2023-06-02 15:25